Sledujte proces tvorby právních předpisů EU

Pokrok v práci Komise na důležitých iniciativách si můžete ověřit online a zjistit si, v jaké fázi politického a legislativního cyklu se nacházejí.