1. Följ kommissionens lagförslag genom beslutsprocessen

  • Följ ett lagförslag genom hela beslutsprocessen – från att kommissionen lägger fram förslaget till att de andra EU-institutionerna antar det som gällande lag.

2. Se resultaten av de olika stegen i lagstiftningsprocessen

Planering och förslag

 

Antagande

 

Tillämpning

 

Utvärdering och förbättring

 

Sidan om lagstiftningsprocessen förklarar syftet med de olika resultaten i varje steg.

 

Bättre lagstiftning

Kommissionens strategi för bättre lagstiftning ska underlätta för allmänheten och andra intressenter att följa EU:s lagar och initiativ genom beslutsprocessen.