1. Spremljanje predloga Komisije v zakonodajnem postopku

2. Dokumenti, sprejeti v zakonodajnem postopku

Priprava in predlogi zakonodaje

 

Sprejetje predpisov

 

Uporaba zakonodaje EU

 

Vrednotenje in izboljšava obstoječih predpisov

 

Zakonodajni postopek pojasni namen različnih vrst dokumentov, sprejetih na vsaki stopnji postopka.

 

Boljše pravno urejanje

Agenda Komisije za boljše pravno urejanje omogoča državljanom in drugim deležnikom, da lažje spremljajo pripravo zakonodaje in politik EU.