1. Sledujte návrh Komisie v jednotlivých fázach legislatívneho procesu

2. Sledujte výstupy jednotlivých fáz legislatívneho procesu

Plánovanie a navrhovanie právnych predpisov

 

Prijatie právneho predpisu

 

Uplatňovanie práva EÚ

 

Hodnotenie a zlepšovanie existujúcich právnych predpisov

 

Legislatívne postupy objasňujú účel rôznych typov dokumentov v jednotlivých fázach.

 

Lepšia právna regulácia

Cieľom programu Komisie zameraného na lepšiu právnu reguláciu je umožniť občanom a ostatným zainteresovaným stranám ľahko sledovať prípravu právnych predpisov a politík EÚ.