1. Urmăriți o propunere a Comisiei în funcție de etapele procesului legislativ

2. Urmăriți rezultatele diferitelor etape ale procesului legislativ

Faza de planificare și propunere

 

Faza de adoptare

 

Faza de punere în aplicare

 

Faza de evaluare și îmbunătățire a legislației în vigoare

 

Secțiunea dedicată procesului legislativ explică scopul diferitelor tipuri de documente emise în fiecare fază a acestuia.

 

O mai bună legiferare

Comisia a elaborat Agenda Comisiei pentru o mai bună reglementare pentru a le permite cetățenilor și altor părți interesate să urmărească mai ușor evoluția legislației și politicilor UE.