1. Sprawdź, na jakim etapie procesu ustawodawczego znajduje się wniosek Komisji

2. Śledź wyniki poszczególnych etapów procesu ustawodawczego

Planowanie i proponowanie aktów prawych

 

Przyjmowanie przepisów prawa

 

Stosowanie przepisów prawa UE

 

Ocena i doskonalenie obowiązujących przepisów

 

Na stronach na temat procesu ustawodawczego znajdują się informacje o różnego rodzaju wynikach na każdym etapie.

 

Lepsze uregulowania prawne

Program Komisji dotyczący lepszego stanowienia prawa ma umożliwiać obywatelom i zainteresowanym podmiotom łatwe śledzenie procesu opracowywania aktów prawnych i strategii politycznych UE.