1. Waar staat elk wetsvoorstel in de procedure?

2. Wat levert elk stadium in de procedure op?

Plannen en voorstellen

 

Goedgekeurde documenten

 

Toegepaste EU-wetgeving

 

Evaluatie en verbetering

 

De wetgevingsprocedure bepaalt wat elke fase in de procedure moet opleveren.

 

Betere regelgeving

De agenda van de Commissie voor betere regelgeving moet het burgers en andere belanghebbenden ook makkelijker maken om de totstandkoming van EU-wetgeving en -beleid op de voet te volgen.