1. Komisijos pasiūlymo stebėjimas per visą teisėkūros procesą

2. Įvairių teisėkūros proceso etapų rezultatų stebėjimas

Teisės aktų planavimas ir siūlymas

 

Teisės aktų priėmimas

 

ES teisės taikymas

 

Galiojančių teisės aktų vertinimas ir tobulinimas

 

Teisėkūros procesui skirtuose puslapiuose paaiškinama, kokių rezultatų siekiama kuriuo etapu.

 

Geresnis reglamentavimas

Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkės tikslas – sudaryti piliečiams ir kitoms suinteresuotosioms šalims palankias sąlygas stebėti, kaip rengiami ES teisės aktai ir politika.