Određivanje zakonodavnih prioriteta

Svake jeseni Komisija u programu rada određuje svoje političke prioritete za sljedeću godinu. Taj joj program služi kao podloga za dogovor Vijećem i Europskim parlamentom o glavnim zakonodavnim prioritetima koji ulaze u godišnju zajedničku izjavu.

Program rada Komisije

Zajednička izjava o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2018. – 2019.

Zajednička izjava o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2017.

Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva

Planiranje i predlaganje propisa

U okviru plana za bolju regulativu građani, poduzeća i skupine dionika mogu pratiti inicijative Komisije u svim fazama postupka.

Pratite planirane inicijative Europske komisije

Nedavno objavljeni planovi i procjene učinka koji opisuju nove inicijative ili evaluacije

Popis procjena učinka i popratnih mišljenja Odbora za nadzor regulative

Registar stručnih skupina Komisije

Donošenje propisa

Zainteresirani mogu pratiti napredak inicijativa Komisije i u okviru zakonodavnih postupaka EU-a i nacionalnih zakonodavnih postupaka. Inicijativa se može pratiti od samog pokretanja, preko pregovora u Europskom parlamentu i Vijeću sve do konačnog donošenja i prenošenja u nacionalne zakone.

Delegirani i provedbeni akti, koji nisu ključne izmjene inicijativa EU-a i ne moraju proći cijeli zakonodavni postupak, također se mogu pratiti u različitim fazama izrade.

Novi zakonodavni prijedlozi Europske komisije i procjene njihova učinka

Pratite životni ciklus određenog zakonodavnog prijedloga

Mišljenja nacionalnih parlamenata i odgovori Komisije

Međuinstitucijski registar delegiranih akata

Registar komitologije za provedbene akte

Primjena propisa EU-a

Moguće je pratiti i mjere koje države članice poduzimaju kako bi zakonodavstvo EU-a prenijele u svoje zakone, ali i postupke zbog povrede koje je Europska komisija pokrenula protiv njih.

Nacionalne mjere za prenošenje

Odluke o povredama propisa

Evaluacija i poboljšavanje postojećih propisa

Europska Komisija stalno procjenjuje ispunjavaju li propisi EU-a potrebe građana i poduzeća uz minimalan trošak. Zahvaljujući evaluacijama, provjerama prikladnosti i programu REFIT postojeći propisi EU-a pojednostavnjuju se i lakše primjenjuju.

Tome služi i platforma REFIT, na kojoj stručnjaci iz poslovnog sektora, socijalni partneri, civilno društvo i države članice savjetuju Komisiju o tome kako da zakonodavstvo EU-a bude učinkovitije i djelotvornije te da se opterećenje smanji, a potpora političkim ciljevima održi.

Pojednostavnjenje propisa EU-a putem platforme REFIT

Planirane evaluacije i studije – od 2015. nadalje

Rezultati evaluacija u radnim dokumentima službi Europske komisije

Izvješća vanjskih savjetnika