1. Togra ón gCoimisiún a rianadh de réir na háite ina bhfuil sé sa phróiseas reachtóireachta

2. Torthaí chéimeanna éagsúla an phróisis reachtóireachta a rianadh

Dlí a ullmhú agus a mholadh

 

An dlí a ghlacadh

 

Dlí an Aontais a chur i bhfeidhm

 

Dlíthe atá ann cheana a mheas agus a fheabhsú

 

Sa phróiseas reachtóireachta mínítear an chúis le cineálacha éagsúla torthaí ag gach céim.

 

Rialú níos fearr

Is é is aidhm le clár oibre an Choimisiúin le haghaidh rialú níos fearr go mbeidh saoránaigh agus geallsealbhóirí eile in ann forbairt dhlíthe agus bheartais an Aontais a rianadh go héasca.