1. Komission ehdotuksen eteneminen lainsäädäntöprosessissa

2. EU-lainsäädäntöprosessin eri vaiheet

Lainsäädännön valmistelu ja ehdottaminen

 

Lainsäädännön hyväksyminen

 

Lainsäädännön soveltaminen

 

Lainsäädännön arviointi ja parantaminen

 

Lainsäädäntöprosessissa selitetään, mitä eri välivaiheissa tapahtuu.

 

Parempaa sääntelyä

Komission paremman sääntelyn agendalla halutaan mahdollistaa se, että kansalaiset ja muut sidosryhmät voivat helposti seurata EU-lainsäädännön ja toimintapolitiikkojen valmistelua.