1. Jälgige komisjoni ettepanekut kogu õigusloomeprotsessi jooksul

2. Jälgige õigusloomeprotsessi erinevate etappide väljundeid

Õigusakti kavandamine ja ettepaneku tegemine

 

Õigusakti vastuvõtmine

 

ELi õiguse kohaldamine

 

Kehtivate õigusaktide hindamine ja täiustamine

 

Õigusloomeprotsessi raames selgitatakse erinevate väljundite eesmärki igas etapis.

 

Parem õigusloome

Komisjoni parema õigusloome tegevuskava eesmärk on võimaldada kodanikel ja muudel huvirühmadel hõlpsasti jälgida ELi õigusaktide ja poliitika kujunemist.