1. Følg et forslag fra Kommissionen gennem lovgivningsprocessen

2. Følg resultaterne i de forskellige faser i lovgivningsprocessen

Planlægning og fremsættelse af lovforslag

 

Vedtagelse af lovgivning

 

Anvendelse af EU-lovgivningen

 

Evaluering og forbedring af eksisterende lovgivning

 

Lovgivningsprocessen forklarer formålet med de forskellige resultater i hver fase.

 

Bedre regulering

Kommissionens dagsorden for bedre regulering skal give borgere og andre interesserede parter mulighed for nemt at følge udviklingen af EU-love og -politikker.