1. Sledujte návrh Komise v jednotlivých fázích legislativního procesu

2. Sledujte výsledky různých fází legislativního procesu

Plánování a navrhování právních předpisů

 

Přijetí předpisu

 

Uplatňování práva EU

 

Hodnocení a zkvalitňování stávajících právních předpisů

 

Účel jednotlivých typů výsledků, kterých se má dosáhnout v každé fázi legislativního procesu

 

Zlepšování právní úpravy

Účelem programu Komise zaměřeného na zlepšení právní úpravy je umožnit občanům a dalším zúčastněným stranám snadno sledovat vývoj právních předpisů a politik EU.