1. Проследяване на предложенията на Комисията през етапите на законодателния процес

2. Проследяване на резултатите от различните етапи на законодателния процес

Планиране и предлагане на законодателство

 

Приемане на законодателство

 

Прилагане на законодателството на ЕС

 

Оценка и подобряване на съществуващото законодателство

 

На страницата за законодателния процес ще намерите информация за различните видове резултати на всеки етап от процеса.

 

По-добро регулиране

Една от целите на програмата на Комисията за по-добро регулиране е да даде възможност на гражданите и другите заинтересовани страни лесно да проследяват изготвянето на законите и политиките на ЕС.