Prenos v nacionalno zakonodajo

Iskanje predpisov, s katerimi je država članica prenesla pravni akt EU v nacionalno zakonodajo.

National case law

Search for national case law references concerning EU law.

Pristojnost in sodne odločbe

Zbirka JURE – iskanje informacij o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.