Transpozice do vnitrostátního práva

Transpozice do vnitrostátního práva

Vyhledávání opatření, kterými členské státy Unie začlenily právní předpisy EU do svého vnitrostátního práva.

National case law

National case law

Search for national case law references concerning EU law.

Soudní příslušnost a rozhodnutí

Soudní příslušnost a rozhodnutí

Vyhledávání v databázi JURE – informace o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních záležitostech.