Korupcia

Prehľad o korupcii v EÚ a o súvisiacich politikách, akčnom pláne a právnom rámci Komisie.

Daňové podvody

Prehľad o daňových podvodoch a daňových únikoch, úloha EÚ pri ich predchádzaní, najnovšie správy a informácie o činnostiach.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

Úrad OLAF je zodpovedný za boj proti podvodom poškodzujúcim rozpočet EÚ, korupcii a závažným pochybeniam v rámci európskych inštitúcií. Vypracúva takisto politiku v oblasti boja proti podvodom pre Európsku komisiu.