Korruption

Oversigt over korruption i EU, Kommissionens politikker, handlingsplan og juridiske rammer.

Skattesvig

Overblik over skattesvig og skatteunddragelse, EU's rolle i forbindelse med forebyggelse og de seneste nyheder og aktiviteter.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

OLAF efterforsker svindel med EU-budgettet, korruption og alvorlige forseelser inden for EU's institutioner og udarbejder Europa-Kommissionens politik for bekæmpelse af svig.