Skydd av personuppgifter i EU

Läs om den allmänna dataskyddsförordningen, direktivet om uppgiftsskydd vid brottsbekämpning och andra bestämmelser om skydd av personuppgifter.

International dimension of data protection

International data protection agreements, EU-US privacy shield, transfer of passenger name record data.

Reform

Impact of the new data protection rules on EU citizens, business and public administrations.

EU:s regler för skydd av personuppgifter

Läs om hur de skärpta dataskyddsreglerna påverkar privatpersoner och företag.

EU funding supporting the implementation of the GDPR

Details of projects funded and links to deliverables produced