Ochrana osobných údajov v EÚ

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, smernica o presadzovaní práva a ďalšie pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov.

International dimension of data protection

International data protection agreements, EU-US privacy shield, transfer of passenger name record data.

Reform

Impact of the new data protection rules on EU citizens, business and public administrations.

Pravidlá EÚ o ochrane osobných údajov

Viac informácií o tom, ako sa pravidlá o ochrane osobných údajov týkajú vás ako jednotlivca alebo vášho podniku.

EU funding supporting the implementation of the General Data Protection Regulation (GDPR)

EU Programmes financing projects on the implementation of the GDPR

Dokumenty