Ochrana osobných údajov v EÚ

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, smernica o presadzovaní práva a ďalšie pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov.

International dimension of data protection

International data protection agreements, EU-US privacy shield, transfer of passenger name record data.

Reform

Impact of the new data protection rules on EU citizens, business and public administrations.

Pravidlá EÚ o ochrane osobných údajov

Viac informácií o tom, ako sa pravidlá o ochrane osobných údajov týkajú vás ako jednotlivca alebo vášho podniku.

EU funding supporting the implementation of the GDPR

Details of projects funded and links to deliverables produced