Προστασία δεδομένων στην ΕΕ

Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), οδηγία για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της επιβολής του νόμου και άλλοι κανόνες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων

International dimension of data protection

International data protection agreements, EU-US privacy shield, transfer of passenger name record data.

Reform

Μεγαλύτερος έλεγχος στους πολίτες, διευκόλυνση των επιχειρηματικών συναλλαγών

Κανόνες της ΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Δείτε πώς η επικαιροποίηση των κανόνων για την προστασία δεδομένων θα επηρεάσει εσάς προσωπικά ή την επιχείρησή σας.

EU funding supporting the implementation of the General Data Protection Regulation (GDPR)

EU Programmes financing projects on the implementation of the GDPR