Προστασία δεδομένων στην ΕΕ

Προστασία δεδομένων στην ΕΕ

Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), οδηγία για την αστυνομία και άλλοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και αρχές αρμόδιες για την εκτέλεση.

Έγγραφα

  • Data protection
    Notice to stakeholders09 Ιανουάριος 2018Δικαιοσύνη και Καταναλωτές

    Data protection

    Brexit preparedness: Notice to stakeholders in the field of data protection