Προστασία δεδομένων στην ΕΕ

Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), οδηγία για την αστυνομία και άλλοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και αρχές αρμόδιες για την εκτέλεση.

International dimension of data protection

International data protection agreements, EU-US privacy shield, transfer of passenger name record data.

Reform

Μεγαλύτερος έλεγχος στους πολίτες, διευκόλυνση των επιχειρηματικών συναλλαγών

Κανόνες της ΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Δείτε πώς η επικαιροποίηση των κανόνων για την προστασία δεδομένων θα επηρεάσει εσάς προσωπικά ή την επιχείρησή σας.

EU funding supporting the implementation of the GDPR

Details of projects funded and links to deliverables produced