Защита на данните в ЕС

Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД), Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните и други правила за защита на личните данни

International dimension of data protection

International data protection agreements, EU-US privacy shield, transfer of passenger name record data.

Reform

Impact of the new data protection rules on EU citizens, business and public administrations.

Правила на ЕС за защита на данните

Научете как актуализациите на правилата за защита на данните ще се отразят върху вас или ще се прилагат за вашето предприятие.

EU funding supporting the implementation of the GDPR

Details of projects funded and links to deliverables produced