Vad är personuppgifter?

Vad är personuppgifter?

Uppgifter som omfattas av EU:s dataskyddsregler, däribland namn, e-post, IP-adress och hälsoinformation.

Vad regleras genom den allmänna dataskyddsförordningen?

Vad regleras genom den allmänna dataskyddsförordningen?

Omfattningen av EU:s dataskyddsförordning för företag, organisationer och medborgare.

Vad utgör uppgiftsbehandling?

Vad utgör uppgiftsbehandling?

Verksamheter som omfattas av begreppet ”databehandling”, däribland insamling, lagring och förstörelse av uppgifter.

Vad är dataskyddsmyndigheter?

Vad är dataskyddsmyndigheter?

The DPA of your country is your first port of call for all data protection questions and complaints