Regler för företag och organisationer

Data protection obligations, principles and sanctions for businesses and organisations, such as hospitals.

Vad är personuppgifter?

Uppgifter som omfattas av EU:s dataskyddsregler, däribland namn, e-post, IP-adress och hälsoinformation.

Vad regleras genom den allmänna dataskyddsförordningen?

Omfattningen av EU:s dataskyddsförordning för företag, organisationer och medborgare.

Vad utgör uppgiftsbehandling?

Verksamheter som omfattas av begreppet ”databehandling”, däribland insamling, lagring och förstörelse av uppgifter.

Vad är dataskyddsmyndigheter?

Information om ansvarsområdena för nationella dataskyddsmyndigheter i EU och deras roll i att se över EU:s dataskyddslagstiftning.