Pravidlá pre podniky a organizácie

Data protection obligations, principles and sanctions for businesses and organisations, such as hospitals.

Čo sú osobné údaje?

Údaje, na ktoré sa vzťahujú pravidlá EÚ v oblasti ochrany údajov, vrátane mena, e-mailu, adresy IP a zdravotných informácií.

Čo upravuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)?

Rozsah pôsobnosti nariadenia EÚ o ochrane údajov pre podniky, organizácie a občanov.

Z čoho pozostáva spracovanie údajov?

Činnosti zahrnuté do pojmu „spracovanie údajov“ vrátane zberu, uchovávania a zničenia údajov.

Čo sú to úrady na ochranu údajov?

Informácie o povinnostiach vnútroštátnych úradov na ochranu údajov v EÚ a ich úlohe dohľadu nad právom EÚ v oblasti ochrany údajov.