Przepisy dotyczące przedsiębiorstw i organizacji

Data protection obligations, principles and sanctions for businesses and organisations, such as hospitals.

Czym są dane osobowe?

Dane objęte przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, w tym imiona i nazwiska, adresy e-mail, adresy IP i informacje dotyczące stanu zdrowia.

Czego dotyczy ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)?

Zakres unijnego rozporządzenia o ochronie danych dla firm, organizacji i obywateli.

Czym jest przetwarzanie danych?

Działania objęte terminem „przetwarzanie danych”, w tym gromadzenie, przechowywanie i niszczenie danych.

Czym są organy ochrony danych (OOD)?

Informacje na temat obowiązków krajowych organów ochrony danych w UE oraz ich roli w nadzorowaniu unijnego prawa o ochronie danych.