Regels voor bedrijven en organisaties

Data protection obligations, principles and sanctions for businesses and organisations, such as hospitals.

Wat zijn persoonsgegevens?

Gegevens die onder de EU-regels voor gegevensbescherming vallen, waaronder naam, e-mail, IP-adres en gezondheidsinformatie.

Waarop heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betrekking?

Toepassingsgebied van de EU-verordening gegevensbescherming voor bedrijven, organisaties en burgers.

Wat is gegevensverwerking?

Activiteiten die onder de term „gegevensverwerking” vallen, waaronder het verzamelen, opslaan en vernietigen van gegevens.

Wat zijn gegevensbeschermingsautoriteiten?

Verantwoordelijkheden van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU en hun rol bij het toezicht op de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.