Noteikumi uzņēmumiem un organizācijām

Data protection obligations, principles and sanctions for businesses and organisations, such as hospitals.

Kas ir personas dati?

Dati, kuriem piemēro ES datu aizsardzības noteikumus, tostarp vārds un uzvārds, e-pasta adrese, IP adrese un ziņas par veselību.

Ko reglamentē Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR)?

ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas joma uzņēmumiem, organizācijām un iedzīvotājiem.

Kas veido datu apstrādi?

Darbības, uz kurām attiecas termins “datu apstrāde”, tai skaitā datu vākšana, glabāšana un iznīcināšana.

Kas ir datu aizsardzības iestādes?

Informācija par valsts datu aizsardzības iestāžu pienākumiem Eiropas Savienībā un to lomu ES datu aizsardzības tiesību aktu ievērošanas uzraudzībā.