Yrityksiä ja organisaatioita koskevat säännöt

Data protection obligations, principles and sanctions for businesses and organisations, such as hospitals.

Mitkä tiedot ovat henkilötietoja?

EU:n tietosuojasääntöjen soveltamisalaan kuuluvat tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite ja terveystiedot.

Mitä yleinen tietosuoja-asetus kattaa?

EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen yrityksiin, organisaatioihin ja kansalaisiin.

What constitutes data processing?

Tietojenkäsittelyn alaan kuuluvat toiminnot, kuten tietojen kerääminen, säilyttäminen ja tuhoaminen.

Mitä ovat tietosuojaviranomaiset?

Tietoa kansallisten tietosuojaviranomaisten vastuista EU:ssa ja niiden roolista EU:n tietosuojalainsäädännön valvonnassa.