Mis on isikuandmed?

Mis on isikuandmed?

ELi andmekaitse eeskirjadega hõlmatud andmed, sh nimi, e-posti aadress, IP-aadress ja terviseteave.

Mida reguleerib isikuandmete kaitse üldmäärus?

Mida reguleerib isikuandmete kaitse üldmäärus?

ELi andmekaitsemääruse reguleerimisala ettevõtjate, organisatsioonide ja kodanike jaoks.

Milles seisneb andmetöötlus?

Milles seisneb andmetöötlus?

Mõistega „andmete töötlemine“ hõlmatud tegevused, sh andmete kogumine, säilitamine ja hävitamine.

Mis on andmekaitseasutused?

Mis on andmekaitseasutused?

The DPA of your country is your first port of call for all data protection questions and complaints