Eeskirjad ettevõtjatele ja organisatsioonidele

Data protection obligations, principles and sanctions for businesses and organisations, such as hospitals.

Mis on isikuandmed?

ELi andmekaitse eeskirjadega hõlmatud andmed, sh nimi, e-posti aadress, IP-aadress ja terviseteave.

Mida reguleerib isikuandmete kaitse üldmäärus?

ELi andmekaitsemääruse reguleerimisala ettevõtjate, organisatsioonide ja kodanike jaoks.

What constitutes data processing?

Mõistega „andmete töötlemine“ hõlmatud tegevused, sh andmete kogumine, säilitamine ja hävitamine.

Mis on andmekaitseasutused?

Teave ELi riiklike andmekaitseasutuste vastutusala ja ülesannete kohta seoses ELi andmekaitsemääruse järelevalvega.