Regler for virksomheder og organisationer

Data protection obligations, principles and sanctions for businesses and organisations, such as hospitals.

Hvad er personoplysninger?

Oplysninger, der er dækket af EU's databeskyttelsesregler, herunder navn, e-mail, IP-adresse og helbredsoplysninger.

Hvad omhandler den generelle forordning om databeskyttelse?

EU's databeskyttelsesreglers anvendelsesområde for virksomheder, organisationer og borgere.

Hvad er behandling af oplysninger?

Unter den Begriff „Datenverarbeitung“ fallende Tätigkeiten, darunter das Erheben, Speichern und die Vernichtung von Daten.

Hvad er databeskyttelsesmyndigheder?

Information om nationale databeskyttelsesmyndigheder i EU og deres ansvarsområder og rolle i forbindelse med tilsyn med EU's databeskyttelseslovgivning.