Правила за дружествата и организациите

Data protection obligations, principles and sanctions for businesses and organisations, such as hospitals.

Какво означава „лични данни“?

Данни, обхванати от правилата на ЕС за защита на данните, включително име, имейл, IP адрес и здравна информация.

Какво определя Общият регламент за защита на данните (ОРЗД)?

Приложно поле на регламента на ЕС относно защитата на данните за предприятията, организациите и гражданите.

Какво представлява обработването на данни?

Дейности, обхванати от термина „обработка на данни“, включително събиране, съхраняване и унищожаване на данни.

Кои са органите по защита на данните (ОЗД)?

Информация за отговорностите на националните ОЗД в ЕС и ролята им в надзора на законодателството на ЕС за защита на данните.