Vsebina strani

Odgovor

Osebni podatki so katera koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim živečim posameznikom. Mednje sodijo tudi različne posamezne informacije, ki lahko skupaj privedejo do identifikacije določene osebe.

Osebni podatki, ki jih je treba deidentificirati, šifrirati ali psevdonimizirati, ki pa se lahko uporabijo za ponovno identifikacijo osebe, še naprej veljajo za osebne podatke in sodijo na področje SUVP.

Osebni podatki, ki so anonimizirani tako, da posameznik ni ali ni več določljiv, ne veljajo več za osebne podatke. Da bi podatki bili zares anonimizirani, mora biti anonimizacija dokončna.

SUVP varuje osebne podatke ne glede na to, katera tehnologija se uporablja za njihovo obdelavo – ta je „tehnološko nevtralna“ in se nanaša na avtomatizirano in ročno obdelavo pod pogojem, da so podatki organizirani v skladu z merili (npr. po abecednem vrstnem redu). Prav tako ni pomembno, kako se podatki hranijo – v sistemu IT, prek videonadzora ali na papirju. V vseh teh primerih za osebne podatke veljajo zahteve glede varstva, ki so določene v splošni uredbi o varstvu podatkov.

Primeri osebnih podatkov

 • ime in priimek
 • domači naslov
 • naslov elektronske pošte, na primer ime.priimek@podjetje.si
 • številka osebne izkaznice
 • podatki o lokaciji (npr. funkcija posredovanja podatkov o lokaciji na mobilnem telefonu)*
 • naslov IP
 • oznaka piškotka*
 • identifikator za oglaševalce na vašem telefonu
 • podatki, ki jih hrani bolnišnica ali zdravnik, ki bi lahko bili znak, ki na edinstven način identificira osebo

*V nekaterih primerih se uporablja posebna sektorska zakonodaja, ki na primer ureja uporabo podatkov o lokaciji ali uporabo piškotkov – direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (Direktiva 2002/58/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/136/ES in Uredbo (ES) št. 2006/2004)

Primeri podatkov, ki se ne obravnavajo kot osebni

 • matična številka podjetja
 • naslov elektronske pošte, na primer info@podjetje.si
 • anonimizirani podatki

Reference