Atbilde

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu dzīvu fizisku personu. Personas datus veido arī dažāda informācija, kuru apkopojot, var identificēt noteiktu personu.

Personas dati, kas ir tikuši deidentificēti, šifrēti vai pseidonimizēti, bet kurus var izmantot, lai atkārtoti identificētu noteiktu personu, joprojām ir uzskatāmi par personas datiem un tiem piemēro VDAR.

Personas dati, kas padarīti anonīmi tādā veidā, ka fiziskā persona vairs nav identificējama, vairs nav uzskatāmi par personas datiem. Lai dati būtu patiešām anonimizēti, anonimizēšanai jābūt neatgriezeniskai.

VDAR aizsargā personas datus neatkarīgi no datu apstrādē izmantotās tehnoloģijas — tā ir “tehnoloģiski neitrāla” un attiecas gan uz automatizētu, gan manuālu apstrādi, ja vien dati ir organizēti saskaņā ar iepriekš noteiktiem kritērijiem (piemēram, alfabētiskā secībā). Nav arī būtisks datu uzglabāšanas veids: datorizētā sistēmā, izmantojot videonovērošanu vai papīra formātā; visos gadījumos personas datiem piemēro Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktās aizsardzības prasības.

Personas datu piemēri ietver:

 • vārds un uzvārds;
 • mājas adrese;
 • e-pasta adrese, piemēram, vārds.uzvārds@uzņēmums.com;
 • personas apliecības numurs;
 • atrašanās vietas dati (piemēram, atrašanās vietas datu funkcija mobilajā tālrunī)*;
 • interneta protokola (IP) adrese;
 • sīkfaila identifikācijas numurs*;
 • jūsu tālruņa identifikators reklāmas vajadzībām;
 • slimnīcā vai pie ārsta glabāti dati, piemēram, simbols, kas unikālā veidā identificē noteiktu personu.

*Ievērojiet, ka dažos gadījumos jāņem vērā īpašs nozaru tiesību akts, kas reglamentē, piemēram, atrašanās vietas datu vai sīkfailu izmantošanu — tā ir E-privātuma direktīva (Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regula (EK) Nr. 2006/2004) (OV L 364, 9.12.2004., 1. lpp.).

Tādu datu piemēri, kuri nav uzskatāmi par personas datiem ietver:

 • uzņēmuma reģistrācijas numurs;
 • tādas e-pasta adreses kā info@uzņēmums.com;
 • anonimizēti dati.

Atsauces

 • VDAR 2. pants, 4. panta 1. un 5. punkts,  un (14), (15), (26), (27), (29) un (30) apsvērums
 • 29. panta darba grupas atzinums Nr. 4/2007 par “personas datu” jēdzienu, WP 01248/07/EN, WP 136
 • 29. panta darba grupas atzinums Nr. 05/2014 par anonimizācijas metodēm