Sadržaj stranice

Odgovor

Osobni podaci jesu sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Različite informacije, koje zajedno prikupljene mogu rezultirati utvrđivanjem identiteta određene osobe, također čine osobne podatke.

Osobni podaci koji su deidentificirani, šifrirani ili pseudonimizirani, ali se mogu upotrijebiti za ponovno utvrđivanje identiteta osobe ostaju osobnim podacima te su obuhvaćeni područjem primjene OUZP-a.

Osobni podaci koji su učinjeni anonimnima na način da se identitet pojedinca ne može ili se više ne može utvrditi više se ne smatraju osobnim podacima. Da bi podaci bili zaista anonimizirani, anonimizacija mora biti nepovratna.

OUZP štiti osobne podatke neovisno o tehnologiji upotrijebljenoj za obradu tih podataka –   tehnološki je neutralan te se primjenjuje i na automatiziranu i na ručnu obradu, uz uvjet da su podaci organizirani u skladu s kriterijima (primjer: abecedno). Također nije važno kako su podaci pohranjeni – u IT sustavu, videonadzorom ili na papiru; u svim slučajevima osobni podaci obuhvaćeni su zahtjevima za zaštitu utvrđenima u OUZP-u.

Primjeri osobnih podataka uključuju:

 • ime i prezime;
 • kućnu adresu;
 • adresu elektroničke pošte, primjerice ime.prezime@društvo.com;
 • broj osobne iskaznice;
 • podaci o lokaciji (primjer: funkcija podataka o lokaciji na mobilnom telefonu)*;
 • adresa internetskog protokola (IP);
 • identifikacijski broj kolačića*;
 • oglašavački identifikator vašeg telefona;
 • podaci koje imaju bolnica ili liječnik, a koji mogu biti simbol kojim se utvrđuje jedinstveni identitet osobe.

*Imajte na umu da u nekim slučajevima postoji posebno sektorsko zakonodavstvo kojim se, primjerice, uređuje uporaba podataka o lokaciji ili uporaba kolačića – Direktiva o e-privatnosti (Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i  Vijeća od 12. srpnja 2002. (SL L 201, 31.7.2002., str.37.) i Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i  Vijeća od 27. listopada 2004. (SL L 364, 9.12.2004., str. 1.).

Primjeri podataka koji se ne smatraju osobnim podacima uključuju:

 • registracijski broj društva;
 • adresa elektroničke pošte, primjerice info@društvo.com;
 • anonimizirani podaci.

Upućivanja