Innehåll

Svar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 1, Europeiska unionens (EU) nya allmänna dataskyddsförordning, reglerar enskilda personers, företags och organisationers behandling av personuppgifter som rör enskilda personer inom EU.

Den allmänna dataskyddsförordningen rör inte behandlingen av personuppgifter för avlidna personer eller juridiska personer.

Reglerna gäller inte för uppgifter som behandlas av en enskild person för ett helt och hållet personligt syfte eller för verksamhet som utförs i någons hem, förutsatt att det inte finns någon koppling till professionell eller kommersiell verksamhet. Om en enskild person använder personuppgifter utanför den personliga sfären, till exempel för sociokulturell eller ekonomisk verksamhet, måste dataskyddslagstiftningen respekteras.

Exempel

När förordningen är tillämplig

Ett företag med ett verksamhetsställe i EU tillhandahåller resetjänster till kunder i de baltiska länderna och behandlar i det sammanhanget personuppgifter för fysiska personer.

När förordningen inte är tillämplig

En privatperson använder sin egen privata adressbok för att via e-post bjuda in vänner till en fest som han eller hon anordnar (undantaget för hushåll).

Referenser