Vsebina strani

Odgovor

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1, tj. nova splošna uredba EU o varstvu podatkov („SUVP“ ali tudi Uredba) ureja obdelavo osebnih podatkov o posameznikih v EU s strani posameznika, podjetja ali organizacije.

Ne uporablja se za obdelavo osebnih podatkov umrlih ali pravnih oseb.

Pravila ne veljajo za podatke, ki jih posameznik obdeluje zgolj iz osebnih razlogov ali zaradi dejavnosti, ki jih izvaja doma, pod pogojem, da ni nobene povezave s poklicno ali komercialno dejavnostjo. Kadar pa posameznik uporabi osebne podatke zunaj „osebnega področja“, na primer za družbeno-kulturne ali finančne dejavnosti, mora spoštovati pravo o varstvu podatkov.

Primeri

Kdaj se uredba uporablja

Podjetje s sedežem v EU izvaja potovalne storitve za stranke iz baltskih držav in v ta namen obdeluje osebne podatke fizičnih oseb.

Kdaj se uredba ne uporablja

Posameznik uporabi lasten imenik, da bi po elektronski pošti povabil prijatelje na zabavo, ki jo organizira (domača dejavnost kot izjema).

Reference

  • Člena 1 in 2; uvodne izjave 1, 2, 14, 18, 27 SUVP

1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).