Odpoveď

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 1, nové všeobecné nariadenie Európskej únie (EÚ) o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“),  upravuje spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú jednotlivcov v EÚ, zo strany jednotlivca, spoločnosti alebo organizácie.

Neuplatňuje sa na spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb ani právnických osôb.

Pravidlá sa neuplatňujú na údaje, ktoré jednotlivec spracúva z čisto osobných dôvodov alebo v rámci činností vykonávaných doma, pokiaľ nie sú nijako prepojené s profesijnou alebo komerčnou činnosťou. Ak jednotlivec používa osobné údaje mimo osobnej sféry, napr. v rámci spoločensko-kultúrnych alebo finančných činností, v tom prípade treba dodržiavať právne predpisy o ochrane údajov.

Príklady

Kedy sa nariadenie uplatňuje?

Spoločnosť so sídlom v EÚ poskytuje cestovné služby zákazníkom z pobaltských krajín a v tejto súvislosti spracúva osobné údaje fyzických osôb.

Kedy sa nariadenie neuplatňuje?

Jednotlivec používa vlastný adresár, aby poslal priateľom e-mailovú pozvánku na oslavu, ktorú organizuje (domáca výnimka).

Odkazy