Pe această pagină:

Răspuns

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1, noul Regulament general privind protecția datelor al Uniunii Europene („RGPD”) reglementează prelucrarea de către o persoană fizică, o societate sau o organizație a unor date cu caracter personal referitoare la persoane fizice în UE.

Regulamentul nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor decedate sau ale persoanelor juridice.

Normele nu se aplică datelor prelucrate de către o persoană fizică din motive pur personale și nici activităților desfășurate în locuință, cu condiția să nu existe nicio legătură cu o activitate profesională sau comercială. Atunci însă când o persoană fizică utilizează datele cu caracter personal în afara „sferei personale”, cum ar fi pentru activități socioculturale sau financiare, persoana în cauză trebuie să respecte legea privind protecția datelor.

Exemple

Când se aplică regulamentul

O societate cu un sediu în UE oferă servicii de călătorie clienților din țările Baltice și, în acest context, prelucrează date cu caracter personal ale unor persoane fizice.

Când nu se aplică regulamentul

O persoană fizică își folosește agenda de adrese personală pentru a-și invita prietenii prin e-mail la o petrecere pe care o organizează (excepție pentru activități domestice).

Referințe