Lapas saturs

Atbilde

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/6791, Eiropas Savienības (ES) jaunā Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) reglamentē personas datu apstrādi, ko fiziska persona, uzņēmums vai organizācija veic attiecībā uz fiziskām personām Eiropas Savienībā.

Tā neattiecas uz mirušu personu vai juridisko personu datu apstrādi.

Šos noteikumus nepiemēro datu apstrādei, kuru veic fiziska persona tikai personiska vai mājsaimnieciska pasākuma gaitā ar nosacījumu, ka tā nav saistīta ar profesionālu vai komerciālu darbību. Ja fiziska persona attiecīgos personas datus izmanto ārpus personīgās dzīves robežām, piemēram, sociālām un kultūras vai finanšu darbībām, tad ir jāievēro datu aizsardzības regula.

Piemēri

Regulu piemēro

ES reģistrēts uzņēmums sniedz ceļojumu pakalpojumus klientiem Baltijas valstīs un šajā saistībā apstrādā fizisku personu datus.

Regulu nepiemēro

Fiziska persona izmanto savu privāto adrešu grāmatiņu, lai ar e-pasta palīdzību uzaicinātu draugus uz svinībām (mājsaimnieciska pasākuma izņēmums).

Atsauces