Puslapio turinys

Atsakymas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/6791, naujasis Europos Sąjungos (ES) Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), yra taikomas su ES piliečiais susijusių asmens duomenų tvarkymui, kurį atlieka fizinis asmuo, įmonė ar organizacija.

Jis netaikomas mirusių ar juridinių asmenų asmens duomenų tvarkymui.

Taisyklės netaikomos duomenims, kuriuos asmuo tvarko tik asmeniniais tikslais arba savo namuose vykdomos veiklos tikslais, su sąlyga, kad nėra jokio ryšio su profesine ar komercine veikla. Jeigu asmuo naudojasi asmens duomenimis ne asmeniniais tikslais, o, pavyzdžiui, socialinei, kultūrinei ar finansinei veiklai, privaloma laikytis asmens duomenų apsaugos teisės akto.

Pavyzdžiai

Kada reglamentas taikomas

ES įsisteigusi įmonė teikia kelionių paslaugas Baltijos šalyse esantiems klientams ir tuo tikslu tvarko fizinių asmenų asmens duomenis.

Kada reglamentas netaikomas

Asmuo pasinaudoja savo asmenine adresų knyga, kad elektroniniu paštu pakviestų draugus į vakarėlį (išimtis dėl namų ūkio).

Nuorodos