Sadržaj stranice

Odgovor

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1 , nova Opća uredba o zaštiti podataka („OUZP”), Europske unije („EU”) uređuje obradu osobnih podataka povezanih s pojedincima u EU-u koju vrše pojedinac, društvo ili organizacija.

Ne primjenjuje se na obradu osobnih podataka preminulih ili pravnih osoba.

Pravila se ne primjenjuju na podatke koje pojedinac obrađuje isključivo iz osobnih razloga ili na aktivnosti koje se provode u nečijem kućanstvu, uz uvjet da nisu povezane s profesionalnom ili komercijalnom djelatnošću. No kada pojedinac upotrebljava osobne podatke izvan „osobnog prostora” za sociokulturne ili financijske aktivnosti, tada pojedinac mora poštovati pravo o zaštiti podataka.

Primjeri

Kad se uredba primjenjuje

Društvo s poslovnim nastanom u EU-u pruža usluge putovanja korisnicima iz baltičkih zemalja te u tom kontekstu obrađuje osobne podatke fizičkih osoba.

Kad se uredba ne primjenjuje

Pojedinac upotrebljava vlastiti privatni adresar kako bi porukom elektroničke pošte pozvao prijatelje na zabavu koju organizira (iznimka povezana s kućanstvom).

Upućivanja