Lehekülje sisu

Vastus

Määrus (EL) 2016/6791,Isikuandmete kaitse üldmäärus reguleerib üksikisiku, ettevõtte või organisatsiooni poolt üksikisikutega seotud isikuandmete töötlemist ELis.

Seda ei kohaldata surnuid ega juriidilisi isikuid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes.

Samuti ei kohaldata neid eeskirju andmete töötlemise suhtes, kui üksikisik teeb seda puhtalt isiklikel või kodustel eesmärkidel ja eeldusel, et see ei ole kuidagi seotud ametialase või äritegevusega. Kuid kui üksikisik kasutab isikuandmeid väljaspool „isiklikku sfääri“, näiteks sotsiaalkultuurilises või finantstegevuses, peab ta järgima andmekaitseseadust.

Näited

Määrust kohaldatakse

ELis asutatud ettevõte osutab reisiteenuseid Läänemeremaadest pärit klientidele ja seoses sellega töötleb füüsiliste isikute isikuandmeid.

Määrust ei kohaldata

Üksikisik kasutab oma isiklikku aadressiraamatut, et kutsuda sõpru e-posti teel enda korraldatavale peole (kodune erand).

Viited