Svar

Begreppet behandling omfattar ett stort urval av åtgärder med avseende på personuppgifter, däribland behandling med hjälp av manuella eller automatiserade metoder. Det omfattar insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring av personuppgifter.

Den allmänna dataskyddsförordningen gäller inte bara för behandling av personuppgifter som helt eller delvis utförs med hjälp av automatiserade metoder, utan även för icke-automatiserad behandling, om uppgifterna ingår i ett strukturerat register.

Exempel på behandling

  • personalförvaltning och löneadministration
  • tillgång till/läsning av kontaktdatabaser som innehåller personuppgifter
  • utskick av marknadsföring via e-post*
  • strimling av dokument som innehåller personuppgifter
  • uppläggning av ett foto på en person på en webbplats
  • lagring av IP-adresser eller MAC-adresser
  • videoinspelning (övervakningskameror).

* Kom ihåg att för att skicka direkt marknadsföring via e-post måste du också följa reglerna för marknadsföring i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

Referenser

  • Artikel 4.2 och 4.6 i den allmänna dataskyddsförordningen