Vsebina strani

Odgovor

„Obdelava“ zajema širok nabor dejanj, ki se izvajajo v zvezi z osebnimi podatki, med drugim tudi z ročnimi in avtomatiziranimi sredstvi. Vključuje zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporabo, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje osebnih podatkov.

Splošna uredba o varstvu podatkov se uporablja za obdelavo osebnih podatkov v celoti ali delno z avtomatiziranimi sredstvi in za neavtomatizirano obdelavo, če je ta del strukturirane zbirke.

Primeri obdelave

  • upravljanje kadrov in plač
  • dostop do/preverjanje zbirke podatkov o stikih, ki vsebuje osebne podatke
  • pošiljanje promocijske elektronske pošte*
  • razrez dokumentov, ki vsebujejo osebne podatke
  • pošiljanje/objavljanje fotografije osebe na spletnem mestu
  • shranjevanje naslovov IP ali MAC
  • videosnemanje (nadzorni sistem)

*Ne pozabite, da morate v primeru neposrednega trženja po elektronski pošti izpolnjevati tudi pravila trženja, določena v direktivi o zasebnosti in elektronskih komunikacijah.

Reference