Răspuns

„Prelucrarea” acoperă o varietate amplă de operații efectuate asupra datelor cu caracter personal, inclusiv prin mijloace manuale sau automate. Aceasta include colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin mijloace neautomatizate, dacă aceasta face parte dintr-un sistem structurat de evidență a datelor.

Exemple de prelucrare

  • managementul personalului și administrarea statelor de plată;
  • accesarea/consultarea unei baze de date cu persoane de contact care conține date cu caracter personal;
  • trimiterea de e-mailuri promoționale*;
  • distrugerea de documente care conțin date cu caracter personal;
  • postarea/plasarea fotografiei unei persoane pe un site web;
  • stocarea adreselor IP sau a adreselor MAC;
  • înregistrarea video (CCTV).

*Vă rugăm să rețineți că pentru a trimite e-mailuri de marketing direct trebuie să respectați și normele privind marketingul stabilite în Directiva privind confidențialitatea în mediul electronic.

Referințe