Odpowiedź

Termin „przetwarzanie” oznacza szereg różnych operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub ręczny. Obejmuje takie działania jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część uporządkowanego zbioru danych.

Przykłady przetwarzania danych

  • zarządzanie personelem i administracja kadrowo-płacowa;
  • dostęp/wgląd do bazy kontaktów zawierających dane osobowe;
  • przesyłanie promocyjnych wiadomości e-mail*;
  • niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe;
  • publikowanie/umieszczanie fotografii osoby fizycznej na stronie internetowej;
  • przechowywanie adresów IP lub MAC;
  • zapis obrazu wideo (CCTV).

* Należy pamiętać, że rozsyłając wiadomości e-mail do celów marketingu bezpośredniego, należy przestrzegać przepisów dotyczących marketingu określonych w dyrektywie o prywatności i łączności internetowej.

Odnośniki