Op deze pagina

Antwoord

Het begrip „verwerking” heeft betrekking op een breed scala aan verwerkingen van persoonsgegevens, al dan niet op handmatige of geautomatiseerde wijze uitgevoerd. Het kan daarbij gaan om het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk door geautomatiseerde middelen uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens, evenals op de niet-geautomatiseerde verwerking als die gegevens worden opgeslagen in een gestructureerd bestand.


Voorbeelden van verwerking:

  • personeelsbeheer en salarisadministratie;
  • toegang tot/raadpleging van een contactgegevensbestand met persoonsgegevens;
  • het verzenden van publicitaire e‑mails*;
  • het versnipperen van documenten met persoonsgegevens;
  • het plaatsen van een foto van iemand op een website;
  • het opslaan van IP- of MAC-adressen;
  • het opslaan van beelden van beveiligingscamera’s (CCTV).

*Denk eraan dat u zich bij de verzending van direct marketing e‑mails ook moet houden aan de regels voor marketing in de e‑privacyrichtlijn.

Verwijzingen